Akryl Maleri mandø ebbevej 100x120)
Fotograf :Lars Roed
Hviding/ Ribe
pris 7500,-